Mäklaruppdraget steg för steg

Uppskattar du omtanke, kompetens och resultat?

Jag har en gedigen erfarenhet som fastighetsmäklare i regionen sedan 1996. Min mäklartjänst är uppbyggd med utgångsläge från hur jag själv skulle önska att det var om jag skulle sälja eller köpa bostad. Jag kommer att göra mitt yttersta för att göra dig lika nöjd som mina andra uppdragsgivare och kunder. Ledorden är omtanke, kompetens och resultat.

Välkommen!

Rätt Hem är litet och helt fristående.

Det gör att jag är helt beroende av nöjda kunder. Det innebär även att mitt kontaktnät och samtliga samarbetspartners rekommenderas enbart på goda meriter och utan ekonomiska intressen. 

Jag är specialistutbildad av Mäklarsamfundet både inom bostadsrätter och jord- och skogsfastigheter. Det många uppdragsgivare påpekar att de uppskattar är den tid och omsorg som jag lägger ner på varje uppdrag, att jag är lösningsorienterad och att förhandlingarna är tydliga och framgångsrika.
 

Första mötet

Vill du samarbeta med mig? För att ta reda på det kommer jag gärna hem till dig och lyssnar på dina önskemål och frågor gällande försäljningen. Vi går igenom hur förmedlingsprocessen ser ut. Jag lämnar råd och tips utifrån dina önskemål, behov och förväntningar. Självklart är mötet kostnadsfritt och jag lämnar både ett muntligt värdeutlåtande och en offert för min mäklartjänst.

När du bestämt dig för att anlita Rätt Hem

När du bestämt dig för att anlita mig upprättas ett förmedlingsuppdrag. Förmedlingsuppdraget innehåller uppgifter om fastigheten, utgångspris, arvode samt en fullmakt att inhämta information om fastigheten. I de flesta fall löper förmedlingsuppdraget med ensamrätt i tre månader

Tillsammans upprättar vi en tids- och marknadsplan. Du överlämnar vid detta tillfälle handlingar som rör fastigheten/bostadsrätten, exempelvis ritningar, tomtkartor och en sammanställning av dina driftskostnader. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för den objektsbeskrivning som jag upprättar. Innan beskrivningen publiceras får du godkänna innehållet. Beskrivningen kommer sedan att finnas tillgänglig för spekulanter. Du fyller även i en frågelista, där du svarar på frågor gällande fastigheten.

Vi går igenom din skattesituation och gör, om så önskas, en preliminär reavinstberäkning.

Fotografering

Idag är all marknadsföring visuell och vi är beroende av fina presentationer. I min mäklartjänst ingår fotografering med professionell fotograf. Inför fotograferingen får du en checklista på vad som kan vara bra att tänka på.Jag är också med vid fotograferingen.

Inför visning

Bilderna granskas av mig och godkänns av dig. Jag tar fram ritningar samt högkvalitativt visningsmaterial. Utförlig och korrekt information ska presenteras på ett tilltalande sätt.

Budgivning och förhandling

Budgivning och förhandling är viktiga bitar i ett förmedlingsuppdrag. Jag strävar efter att budgivningar ska vara öppna, det vill säga att lagda bud kan kommuniceras till övriga intressenter. Dock är det budgivaren som dikterar villkoren för det bud som presenteras. Som säljare har du fri prövorätt och behöver inte sälja till den som har det högsta budet.

Jag kommer att guida dig genom processen och ge dig en bra grund att fatta beslut på. Dokumentationen av budgivning är reglerad i lag och samtliga bud, oavsett nivå, framförs till dig som säljare. Det är viktigt att i all förhandling att information är tydlig, korrekt och med avsikt att hitta en gynnsam överenskommelse. Mäklarens roll är att ta till vara både köpare och säljares intressen. Dock ingår det i mitt uppdrag att jobba för bästa marknadsvärde.

Kontraktskrivning

När du och köparen är överens om vad som gäller för försäljningen, så som köpeskilling, tillträde mm är det dags att upprätta ett köpeavtal. Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare juridiskt bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av båda parter.

Rätt Hem upprättar alla erforderliga handlingar och går igenom dessa med köpare och säljare för att undvika oklarheter. En handpenning om 10 % av köpeskillingen betalas i samband med kontraktskrivningen.

Tillträde

Vid tillträdet träffas vi på mitt kontor. Där överlämnar mäklaren en likvidavräkning, vilket är en ekonomisk redovisning mellan säljare och köpare, samt ett köpebrev, som är ett slutgiltigt kvitto av köpet. Köpebrevet används av köparen för att söka lagfart. Du som säljare lämnar nycklar och handlingar som är relevanta till köparen.

Fastighetens/bostadsrättens ansvar övergår på köparen vid tillträdet. Kom ihåg att läsa av el, vatten, renhållning mm inför tillträdet.

Deklaration

Om du säljer en privatbostad hjälper jag dig gärna att upprätta deklarationsbilagorna för försäljningen.