Att köpa steg för steg

Visning

Jag ser till att ordna visning på det sätt som passar dig.  Visningar sker enligt överenskommelse. Det finns alltid möjlighet att boka enskilda visningar. Vid behov kan jag även erbjuda digitala livesändningar. 

Vid visning får du ett prospekt med objektsbeskrivning. Du får även övriga relevanta handlingar så som frågelista och energideklaration.

Finansiering

Det är bra att ta kontakt med banken redan i ett tidigt skede när du söker bostad. Både för att få en klar bild över dina ekonomiska möjligheter och för att, vid behov, få ett så kallat lånelöfte. Då du ska ta ett bostadslån består det oftast av bottenlån respektive topplån. Det finns även en gräns för bolån på 85 %, det vill säga att din kontantinsats behöver vara minst 15 % av fastighetens/bostadsrättens värde. När det gäller gårdar är det vanligt att kontantinsatsen behöver vara större.

Budgivning

En budgivning kan uppstå då det är flera spekulanter som är intresserade av samma fastighet eller bostadsrätt. Det finns olika varianter av budgivning, men vanligast är en så kallad öppen budgivning. Detta innebär att spekulanter lämnar bud till mäklaren, därefter informerar mäklaren de berörda parterna.

Fastighetsmäklarinspektionen har sammanställt riktlinjer som Rätt Hem utgår från. Läs gärna mer om budgivning på FMIs hemsida

Inför kontraktskrivningen

Gå igenom objektsbeskrivningen noggrant. Som köpare har du undersökningsplikt, vilket innebär att du själv ska göra en undersökning av fastigheten eller bostadsrätten för att bilda dig en uppfattning om dess skick. Vid köp av bostadsrätt omfattar köparens undersökningsplikt även föreningens ekonomi mm. Fel och brister som du skulle ha kunnat upptäcka vid en omsorgsfullt gjord undersökning får inte användas mot säljaren i efterhand.

Idag är det många bostadsköpare som väljer att anlita en besiktningsman för att genomföra besiktningen av den bostad man vill köpa. Detta är dock inget krav. Däremot är kravet på dig som köpare stort. Du måste undersöka mycket noggrant. Läs mer om vad en besiktning kan innehålla t ex hos SBR Byggingenjörerna

Kontraktskrivning

Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare juridiskt bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av båda parter.  Rätt Hem upprättar alla erforderliga handlingar och går igenom dessa med köpare och säljare för att undvika oklarheter. En handpenning om 10 % av köpeskillingen betalas i samband med kontraktsskrivningen.

Tillträde

Vid tillträdet träffas vi vanligtvis på mitt kontor. Där överlämnar mäklaren en likvidavräkning, vilket är en ekonomisk redovisning mellan säljare och köpare, samt ett köpebrev, som är ett slutgiltigt kvitto av köpet. Köpebrevet används även för att söka lagfart. Säljaren lämnar ifrån sig nycklar och handlingar som är av vikt gällande fastigheten till dig. Kom ihåg att fastighetens/bostadsrättens ansvar övergår på dig vid tillträdet, se därför till att ordna försäkring inför tillträdet.

Jag arbetar för att erbjuda dig bästa tänkbara service. Du är alltid välkommen med dina frågor till mig!