rhs_0001_154030192
rhs_0001_154030192
Jag kommer att göra allt jag kan för att motsvara dina förväntningar.
rhs_0003_144953721
rhs_0003_144953721
Förmedling av hus, bostadsrätter och gårdar i Lund och Eslöv med omnejd.
rhs_0004_115947165
rhs_0004_115947165
Företaget för dig som uppskattar omtanke, kompetens och resultat.
rhs_0000_159434217
rhs_0000_159434217
rhs_0005_80620413
rhs_0005_80620413
Jag kommer att göra allt jag kan för att motsvara dina förväntningar.
rhs_0007_180493688
rhs_0007_180493688
Företaget för dig som önskar en personlig och omtänksam fastighetsmäklare.
rhs_0008_177714591
rhs_0008_177714591
Jag kommer att göra allt jag kan för att motsvara dina förväntningar.
rhs_0009_168791423
rhs_0009_168791423
Jag förmedlar villor, bostadsrätter och radhus i Lund med omnejd.
rhs_0010_167143827
rhs_0010_167143827
Företaget för dig som önskar en personlig och omtänksam fastighetsmäklare.
rhs_0011_166730290
rhs_0011_166730290
Jag kommer att göra allt jag kan för att motsvara dina förväntningar.

Att sälja Funderar du på att sälja din bostad?

Rätt Hem hjälper dig gärna!
Du är alltid välkommen till mig med frågor och funderingar, oavsett om du vill ha generella råd över telefon eller om du vill boka tid för ett personligt möte.

Första mötet
Jag kommer gärna hem till dig och diskuterar din eventuella bostadsförsäljning. Jag lämnar råd och tips utifrån dina önskemål, behov och förväntningar.
Självklart är mötet kostnadsfritt och jag lämnar både ett muntligt värdeutlåtande och en offert för min mäklartjänst.

När du bestämt dig för att anlita Rätt Hem
När du bestämt dig för att anlita mig upprättas ett förmedlingsuppdrag. Förmedlingsuppdraget innehåller uppgifter om fastigheten, utgångspris, arvode samt en fullmakt att inhämta information om fastigheten. I de flesta fall löper förmedlingsuppdraget med ensamrätt i tre månader
Tillsammans upprättar vi en tids- och marknadsplan. Du överlämnar vid detta tillfälle handlingar som rör fastigheten/bostadsrätten, exempelvis ritningar, tomtkartor och en sammanställning av dina driftskostnader. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för den objektsbeskrivning som jag upprättar. Innan beskrivningen publiceras får du godkänna innehållet. Beskrivningen kommer sedan att finnas tillgänglig för spekulanter. Du fyller även i en frågelista, där du svarar på frågor gällande fastigheten.
Vi går igenom din skattesituation och gör, om så önskas, en preliminär reavinstberäkning.

Fotografering
Idag är all marknadsföring mycket visuell och vi är beroende av fina presentationer. I min mäklartjänst ingår fotografering med professionell fotograf.
Inför fotograferingen får du en checklista på vad som kan vara bra att tänka. Om du vill är du hemma vid fotograferingen, annars är jag med vid fotograferingen.

Inför visning
Bilderna granskas av mig och godkänns av dig. Jag tar fram ritningar samt högkvalitativt visningsmaterial. Utförlig och korrekt information ska presenteras på ett tilltalande sätt.

Marknadsföring
Marknadsföring sker i enlighet med den marknadsplan som upprättats. Merparten av köparna nås via internet. Rätt Hem använder sig av Hemnet, Blocket Bostad och Hitta Hem. Om du önskar finns det möjlighet till annonsering i dagspress, till exempel Sydsvenskan eller Metro Bostad.

Visning och förhandling
Visningar utformas efter dina behov och önskemål. Jag har erfarenhet av såväl enskilda som allmänna visningar. Bokade enskilda visningar har fördelen av att kunden i lugn och ro kan gå igenom fastigheten i den takt han/hon önskar samt ställa frågor till mäklaren. Öppna visningar har fördelen att de ofta lockar fler spekulanter. Oavsett typ av visning värnar jag om din integritet och har alltid namn och kontaktuppgifter till de som tittat på din bostad.
Rätt Hem tar hand om all förhandling och håller dig uppdaterad om allt som händer i förmedlingsprocessen.

Kontraktskrivning
När du och köparen är överens om vad som gäller för försäljningen, så som köpeskilling, tillträde mm är det dags att upprätta ett köpeavtal.
Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare juridiskt bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av båda parter.
Rätt Hem upprättar alla erforderliga handlingar och går igenom dessa med köpare och säljare för att undvika oklarheter. En handpenning om 10 % av köpeskillingen betalas i samband med kontraktskrivningen.

Tillträde
Vid tillträdet träffas vi i de flesta fall på köparens bank. Där överlämnar mäklaren en likvidavräkning, vilket är en ekonomisk redovisning mellan säljare och köpare, samt ett köpebrev, som är ett slutgiltigt kvitto av köpet. Köpebrevet används av köparen för att söka lagfart. Du som säljare lämnar nycklar och handlingar som är relevanta till köparen.
Fastighetens/bostadsrättens ansvar övergår på köparen vid tillträdet. Kom ihåg att läsa av el, vatten, renhållning mm inför tillträdet.

Deklaration
självdeklarationen.
Om du vill hjälper jag dig att upprätta deklarationsbilagorna.

Utvärdering
För att jag ska kunna erbjuda en riktigt god service är jag beroende av mina kunders synpunkter. Därför lämnas en utvärdering av min mäklartjänst till både köpare och säljare när förmedlingen är avslutad.

Jag vet, av erfarenhet, att bästa resultat uppnås genom kvalitativt och hårt arbete. Välkommen att anlita Rätt Hem!