Samtliga uppdragsgivare med försäljning under 2017 är välkomna att höra av sig om hjälp önskas med kapitalvinstberäkningen!