Även om det fortfarande finns en övervikt av mäklare som tror på nedgång, så är det ett tydligt trendbrott de senaste veckorna. Fler och fler mäklare tror på ökande priser, och färre på sjunkande. Här finns rapporten!
Valueguards_mäklarpanel_20180108